مراجعه کننده گرامی

به صفحه مشاهده سوابق ثبت شده در پایگاه ملی سرمایه انسانی ورزش کشور خوش آمدید.

این پایگاه با هدف ساماندهی آمار و اطلاعات سرمایه انسانی حوزه ورزش نوسط وزارت ورزش و جوانان طراحی و پیاده سازی شده است. کلیه مربیان و داوران سراسر کشور می توانند با وارد کردن اطلاعات زیر از ثبت خود در سامانه و کیفیت اطلاعات ثبت شده مطلع شوند.در صورت عدم  ثبت در سامانه و یا مشاهده نقص در اطلاعات می توانید با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت که فهرست آن در درگاه الکترونیکی وزارت ورزش و جوانان نیز درج شده است اقدام به  ثبت یا ویرایش اطلاعات خود نمایید.

فراخوان ثبت ورزشکاران متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

فهرست دفاتر پیشخوان دولت منتخب

با تشکر

مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان